Skip to content ↓

მისაღები კრიტერიუმი

 

თქვენ შეგიძლიათ მოგვმართოთ, თუ აკმაყოფილებთ მოთხოვნებს:

  • თუ ხართ საქართველოს მოქალაქე ან რეზიდენტი რომელიც სწავლობს ადგილობრივ სკოლაში;
  • საქართველოში მცხოვრები ლტოლვილი, რომელიც აკმაყოფილებს ასაკის მოთხოვნებს. შერჩევისას „ლტოლვილი“ ნიშნავს ნებისმიერი ტიპის ადამიანს, რომელსაც მიანიჭეს ლტოლვილის სტატუსი საქართველოს კანონმდებლობით ან საერთაშორისო კანონმდებლობით, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც გამოიქცა მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტიდან და ამჟამად საქართველოში ცხოვრობს;1
  • 16 ან 17 წლის ასაკის ბავშვები, იმ დროს შესრულებული, როცა იწყება UWC კოლეჯი( მაგ:სწავლის დაწყების პერიოდია სექტემბერი)
  • თუ ხართ საშუალო სკოლის მოსწავლე ან საშუალო განათლების შემდგომ დაწესებულებაში, მაგრამ ჯერ არ ხართ უნივერსიტეტის სტუდენტი განაცხადის შევსების დროს.

Elegibility criteria for UWC IB Diploma programme 2025-2027 based on age:

*Date of birth which is highlighted in bold meets the selection criteria

2007 2008 2009
January January January
February February February
March March March
April April April
May May May
June June June
July July July
August August August

September

September September
October October October
November November November
December December December

 

 

 ჩვენ ვეძებთ კანდიდატებს, რომლებიც ახდენენ დემონსტრირებას:

ინტელექტუალური ცნობისმოყვარეობა:  

გიყვართ თქვენს გარშემო სამყაროს სწავლა - როგორც კლასის შიგნით, ისე მის გარეთ. Თქვენ გაქვთ აკადემიური სფერო რომლითაც გატაცებული ხართ და გსურთ მისი დამატებით გამოკვლევა. Თქვენ შეგიძლიათ ამოიცნოთ გლობალური და ადგილობრივი საკითხები და გაანალიზოთ ისინი კრიტიკულად.

აქტიური ერთგულება საკუთარი და UWC-ის ღირებულებების მიმართ: 

თქვენ იზიარებთ UWC-ის ღირებულებებს და ავლენთ ვალდებულებას რომ დაიცვათ UWC-ის ქცევის კოდექსი. Თქვენ გაგაჩნიათ დავდამბლობა და უნარი, მოუსმინოთ და დააფასოთ სხვა ადამიანების აზრი. Თქვენ აფასებთ რომ მიუხედავად სხვების განსხვავებული აზრისა, ისინიც შესაძლოა მართლები იყვნენ. Თქვენ ხელს უწყობთ UWC-ის ღირებულებებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მოქმედებთ, როგორც მსოფლიოს გლობალური მოქალაქე.

სოციალური კომპეტენცია: 

თქვენ სხვებთან ურთიერთობთ პატივისცემით, გესმით და აფასებთ მათ შეხედულებებს და პერსპექტივებს, და შეგიძლიათ გუნდში მუშაობა იმისთვის რომ გადაჭრათ პრობლემები. Თქვენ იცით თუ როგორ გამოხატოთ სათანადოთ საკუთარი თავი სხვადასხვა სიტუაციებში და სხვადასხვა ადამიანებთან.

გამძლეობა, თვითშეგნება და დამოუკიდებლობა:  

თქვენ შეგიძლიათ იზრუნოთ საკუთარ თავზე ფიზიკურად და ემოციურად რთულ სიტუაციებში, მაგალითად სკოლა-ინტერნატის გარემოებაში. Თქვენ შემუშავებული გაქვთ თავის გართმევის კარგი სტრატეგიები და არ იტვირთებით ადვილად. Ასევე, თქვენ იცით როდის უნდა მოითხოვოთ დახმარება საკუთარი თავისთვის, ან სხვებისათვის.

პირადი პასუხისმგებლობა და მთლიანობა:  

თქვენ შეგიძლიათ გამოხატოთ და შეისწავლოთ საკუთარი ღირებულებები, მზად ხართ რომ შეადაროთ ისინი სხვების ღირებულებებს და დაფიქრდეთ მათზე. Ის თუ როგორ იქცევით თქვენს ოჯახსა და საზოგადოებაში, ასახავს თქვენს ღირებულებებსა და რწმენას. Თქვენ შეგიძლიათ ისაუბროთ საკუთარ მოთხოვნილებებზე და გაითვალისწინოთ სხვების საჭიროებები, აჩვენოთ საერთო პასუხისმგებლობის გრძნობა.

აკადემიური სიმტკიცე: 

თქვენ გაქვთ პოტენციალი დააკმაყოფილოთ საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამის ან საერთაშორისო ბაკალავრიატის კარიერული პროგრამის მკაცრი მოთხოვნილებები.

 UWC  სისტემის ფარგლებში განათლების მნიშვნელოვანი პრინციპია სახლში დაბრუნებულმა უნივერსიტეტ დამთავრებულმა სტუდენტებმა გამოიყენონ ცოდნა, უნარ-ჩვევები და გამოცდილება, რომელიც მათ მიიღეს, თავიანთი ქვეყნების განვითარების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ეროვნების წევრთა შორის მშვიდობისა და ურთიერთგაგების გაძლიერება.