Skip to content ↓

მისაღები კრიტერიუმი

 

თქვენ შეგიძლიათ მოგვმართოთ, თუ აკმაყოფილებთ მოთხოვნებს:

  • თუ ხართ საქართველოს მოქალაქე ან რეზიდენტი რომელიც სწავლობს ადგილობრივ სკოლაში;
  • საქართველოში მცხოვრები ლტოლვილი, რომელიც აკმაყოფილებს ასაკის მოთხოვნებს. შერჩევისას „ლტოლვილი“ ნიშნავს ნებისმიერი ტიპის ადამიანს, რომელსაც მიანიჭეს ლტოლვილის სტატუსი საქართველოს კანონმდებლობით ან საერთაშორისო კანონმდებლობით, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც გამოიქცა მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტიდან და ამჟამად საქართველოში ცხოვრობს;1
  • 16 ან 17 წლის ასაკის ბავშვები, იმ დროს შესრულებული, როცა იწყება UWC კოლეჯი( მაგ:სწავლის დაწყების პერიოდია სექტემბერი)
  • თუ ხართ საშუალო სკოლის მოსწავლე ან საშუალო განათლების შემდგომ დაწესებულებაში, მაგრამ ჯერ არ ხართ უნივერსიტეტის სტუდენტი განაცხადის შევსების დროს.

Elegibility criteria for UWC IB Diploma programme based on age:

*Date of birth which is highlighted in bold meets the selection criteria

2006 2007 2008
January January January
February February February
March March March
April April April
May May May
June June June
July July July
August August August

September

September September
October October October
November November November
December December December

 

 

 ჩვენ ვეძებთ კანდიდატებს, რომლებიც ახდენენ დემონსტრირებას:

ინტელექტუალური ცნობისმოყვარეობა და მოტივაცია:  

ჭეშმარიტი სურვილი გაეცნოს მთელ მსოფლიოს, ძირითად დეტალებს და ყურადღება მიიპყონ მნიშვნელოვან საკითხებში (მაგალითად გლობალური და ადგილობრივი საჭიროებები) ჩართულობა და გაანალიზება ნებისმიერი საკითხის სრულად.

აქტიური ვალდებულება: 

განვითარების შესაძლებლობა და მზადყოფნა ასახოს, შეეწინააღმდეგოს და დაუპირისპირდეს საკუთარ ღირებულებებს. ქცევის გაზომვა ოჯახსა და საზოგადოებაში ფასეულობების წინააღმდეგ და ქმედება საკუთარი რწმენით შესაბამისად და პასუხიმგებლობით. 

„კონფლიქტის“ განცხადების თავიდან ასაცილებლად, თუ „ლტოლვილი“ როგორც განსაზღვრულია დოკუმენტის მიხედვით ფორმალურად გვეხმაურება მისი „ადილობრივი“ ეროვნული კომისიის მიერ (მოქალაქეობის ქვეყნის ეროვნული კომისია)მაგრამ ამის გაკეთებას ვერ შეძლებს, რადგან შეიარაღებული კონფლიქტი და/ან მიმდინარე საცხოვრებელი ადგილი საქართველოშია, აპლიკანტმა უნდა აცნობოს და მიაწოდოს ინფორმაცია, წარuდგინოს განაცხადი საქართველოს ეროვნულ კომისიას

 

სოციალური კომპეტენცია: 

უნარი და მზადყოფნა ხელშეკრულების გასაფორმებლად სხვა ადამიანებთან, მათთან პატივსაცემი ურთიერთობა, გუნდში მათთან ერთად მუშაობა და გადაწყვეტილებების მიღება; უნარი გამოხატონ თავი სხვადასხვა სიტუაციებში და სხვადასხვა ადამიანებთან.

მოქნილობა, პირადი პასუხისმგებლობა და კეთილსინდისიერება:  

გამოწვევისა და ტრანსფორმირების დროს რასაც გვთავაზობს UWC საკუთარი  თავის ფიზიკური და ემოციური ზრუნვა. პირადი მოტივაცია UWC-ის საერთო მორალისა და ეთიკური პრინციპების დაცვა, თავმდაბლობა და უნარი სხვისი აზრისა, ღირებულებისა და გამოცდილების მოსმენისა.

UWC-ის მოტივაცია:  

ენთუზიაზმი, უნარი და სერიოზული სტიმული, რათა ხელი შეუწყონ UWC ღირებულებებს;

 UWC  სისტემის ფარგლებში განათლების მნიშვნელოვანი პრინციპია სახლში დაბრუნებულმა უნივერსიტეტ დამთავრებულმა სტუდენტებმა გამოიყენონ ცოდნა, უნარ-ჩვევები და გამოცდილება, რომელიც მათ მიიღეს, თავიანთი ქვეყნების განვითარების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ეროვნების წევრთა შორის მშვიდობისა და ურთიერთგაგების გაძლიერება.